Moterų emancipacija ir Spalio revoliucija

Buržua istoriografijoje yra įprasta Spalio revoliucijos Įvykį sumenkinti iki eilinio perversmo. Net jei masių dalyvavimas Spalio įvykiuose yra pripažįstamas faktas, tai bolševikų valdžios paėmimas į savo rankas tik patvirtina pučistinį/autoritarinį partijos turinį. Kitaip tariant, masės Spalio įvykių metu sužaidė viso labo naudingo idioto funkciją, kuri leido bolševikams pasiekti savo diktatūrinius tikslus.

LSDP ir jos socialdemokratinė vizija

2016-aisiais atrodė, kad Lietuvos Socialdemokratų Partija (LSDP) pasiekė savo dugną: visišką ekonominės kairiosios politikos atsisakymą pažymėjo ciniškas naujojo darbo kodekso stūmimas, kurį vainikavo dar ciniškesnis tuometinio partijos lyderio Algirdo Butkevičiaus komentaras, kuriame jis teigė, kad “žmogus laimingas yra tik konkurencinėje rinkoje. Kuo mūsų rinka bus konkurencingesnė, tuo žmonės bus laimingesni.”

Žižekas ir Poulantzas

Žvelgiant iš vienos pusės, didesnio skirtumo tarp Žižeko ir Poulantzo būti negali. Jei pirmasis yra ikonoklastiškas ir eklektiškas filosofas, tai pastarasis buvo kone ortodoksinis marksistas; jei pirmasis teigia žengiąs nuo Marxo atgal prie Hėgelio, tai pastarasis judėjo priešinga linkme; jei vienas pirmenybę teikia ideologijos kritikai, tai kitas beveik išimtinai dirbo su klasine visuomenės analize; jei […]

Slavojus Žižekas: Įžanga

Slavojus Žižekas neabejotinai yra vienas svarbiausių ir populiariausių šiandieninių mąstytojų. Ne taip seniai jis buvo savo populiarumo pike (net jei šis populiarumas niekada nevirto akademine įtaka): jis ne tik rašė keletą knygų per metus bei dalyvavo dokumentinių filmų kūrime, bet ir buvo kviečiamas rašyti įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose bei dalyvauti galybėje paskaitų. Už dalį jo […]

Jokio gailesčio

Bernie Sandersas yra neabejotinas visos JAV kairės politinis lyderis. Judėjimas, kuriam dar 2016-aisiais Sandersas suteikė politinę formą (ir kurio ištakas galime rasti Occupy Wall Street protestuose), įkūnija ne tik progresyviojo JAV sparno politiką, bet ir padeda pamatus bet kokiam revoliuciniam judėjimui, kuris – kaip ir kiekvienas toks judėjimas istorijoje – presuponuodamas Sanderso politiką, neišvengiamai žengs […]

Scroll to top