Politika

Kas yra marksizmas?

Kas yra marksizmas? Į šį klausimą atsakyti nėra taip paprasta, nes marksizmas nėra ir negali būti redukuojamas į statišką teoriją, kurią būtų galima tiksliai apibrėžti empiriniame lygmenyje. Marksizmas turi savo istoriją, kuri nesibaigė ir negali baigtis: kiekviena istorinė epocha iš naujo atranda fundamentalią marksizmo tiesą, kuri yra radikaliai praktiška savo istorinio konteksto atžvilgiu.

Intelektualinė prostitucija Brexito kontekste

Kaip mąsto dauguma progresyvių Europos kairiųjų žvelgdami į Brexitą? Daugmaž taip: tarp dviejų alternatyvų – Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos ir jos pasilikimo joje – antroji yra akivaizdžiai mažiau bloga, todėl šioje situacijoje derėtų užimti būtent pastarąją poziciją. Corbynas, to nesuprasdamas, akivaizdžiai užima klaidingą – net reakcingą, nacionalistinę – poziciją ir todėl nusipelno būti […]

Moterų emancipacija ir Spalio revoliucija

Buržua istoriografijoje yra įprasta Spalio revoliucijos Įvykį sumenkinti iki eilinio perversmo. Net jei masių dalyvavimas Spalio įvykiuose yra pripažįstamas faktas, tai bolševikų valdžios paėmimas į savo rankas tik patvirtina pučistinį/autoritarinį partijos turinį. Kitaip tariant, masės Spalio įvykių metu sužaidė viso labo naudingo idioto funkciją, kuri leido bolševikams pasiekti savo diktatūrinius tikslus.

LSDP ir jos socialdemokratinė vizija

2016-aisiais atrodė, kad Lietuvos Socialdemokratų Partija (LSDP) pasiekė savo dugną: visišką ekonominės kairiosios politikos atsisakymą pažymėjo ciniškas naujojo darbo kodekso stūmimas, kurį vainikavo dar ciniškesnis tuometinio partijos lyderio Algirdo Butkevičiaus komentaras, kuriame jis teigė, kad “žmogus laimingas yra tik konkurencinėje rinkoje. Kuo mūsų rinka bus konkurencingesnė, tuo žmonės bus laimingesni.”

Žižekas ir Poulantzas

Žvelgiant iš vienos pusės, didesnio skirtumo tarp Žižeko ir Poulantzo būti negali. Jei pirmasis yra ikonoklastiškas ir eklektiškas filosofas, tai pastarasis buvo kone ortodoksinis marksistas; jei pirmasis teigia žengiąs nuo Marxo atgal prie Hėgelio, tai pastarasis judėjo priešinga linkme; jei vienas pirmenybę teikia ideologijos kritikai, tai kitas beveik išimtinai dirbo su klasine visuomenės analize; jei […]

Scroll to top