Kas yra marksizmas?

Jei ideologijos koncepciją galima laikyti archajiška, tai ji bent jau nėra ypatingai politiškai angažuota ir ją vartojančius šiandieninė doxa gali laikyti tik naiviais, nepavojingais nesusipratėliais. Tuo tarpu marksizmas yra ne tik archajiška koncepcija, siejama su nepataisomomis intelektualinėmis ir politinėmis problemomis,