Vienuolikta Tezė

Senasis pasaulis miršta; naujasis skinasi kelią - dabar yra monstrų metas.

Author: Admin (page 1 of 3)

Moterų emancipacija ir Spalio revoliucija

Moterų emancipacija ir spalio revoliucija

Buržua istoriografijoje yra įprasta Spalio revoliucijos Įvykį sumenkinti iki eilinio perversmo. Net jei masių dalyvavimas Spalio įvykiuose yra pripažįstamas faktas, tai bolševikų valdžios paėmimas į savo rankas tik patvirtina pučistinį/autoritarinį partijos turinį. Kitaip tariant, masės Spalio įvykių metu sužaidė viso labo naudingo idioto funkciją, kuri leido bolševikams pasiekti savo diktatūrinius tikslus.

Continue reading

LSDP ir jos socialdemokratinė vizija

Lietuvos socialdemokratų partija

2016-aisiais atrodė, kad Lietuvos Socialdemokratų Partija (LSDP) pasiekė savo dugną: visišką ekonominės kairiosios politikos atsisakymą pažymėjo ciniškas naujojo darbo kodekso stūmimas, kurį vainikavo dar ciniškesnis tuometinio partijos lyderio Algirdo Butkevičiaus komentaras, kuriame jis teigė, kad “žmogus laimingas yra tik konkurencinėje rinkoje. Kuo mūsų rinka bus konkurencingesnė, tuo žmonės bus laimingesni.”

Continue reading

Žižekas ir Poulantzas

Žižekas ir Poulantzas

Žvelgiant iš vienos pusės, didesnio skirtumo tarp Žižeko ir Poulantzo būti negali. Jei pirmasis yra ikonoklastiškas ir eklektiškas filosofas, tai pastarasis buvo kone ortodoksinis marksistas; jei pirmasis teigia žengiąs nuo Marxo atgal prie Hėgelio, tai pastarasis judėjo priešinga linkme; jei vienas pirmenybę teikia ideologijos kritikai, tai kitas beveik išimtinai dirbo su klasine visuomenės analize; jei Žižekas už savo nugaros palieka Althusserį, kaip ne(be)reikšmingą filosofą, tai Poulantzas buvo ir yra siejamas su Althusserio inauguruota struktūrinio marksizmo tendencija.

Continue reading

Slavojus Žižekas: Įžanga

Slavojus Žižekas neabejotinai yra vienas svarbiausių ir populiariausių šiandieninių mąstytojų. Ne taip seniai jis buvo savo populiarumo pike (net jei šis populiarumas niekada nevirto akademine įtaka): jis ne tik rašė keletą knygų per metus bei dalyvavo dokumentinių filmų kūrime, bet ir buvo kviečiamas rašyti įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose bei dalyvauti galybėje paskaitų. Už dalį jo populiarumo neabejotinai atsakingas jo vaizdingas kalbos stilius, (obsceniški) anekdotai ir specifiška (pop)kultūros kritika. Jo retorika yra tokia, kuriai dauguma žmonių – ypatingai tų, kurie neturi formalaus filosofinio išsilavinimo – teikia pirmenybę santykyje su sausumu ir nuoboduliu, asocijuojamu su akademija.

Continue reading

Jokio gailesčio

Bernie Sandersas yra neabejotinas visos JAV kairės politinis lyderis. Judėjimas, kuriam dar 2016-aisiais Sandersas suteikė politinę formą (ir kurio ištakas galime rasti Occupy Wall Street protestuose), įkūnija ne tik progresyviojo JAV sparno politiką, bet ir padeda pamatus bet kokiam revoliuciniam judėjimui, kuris – kaip ir kiekvienas toks judėjimas istorijoje – presuponuodamas Sanderso politiką, neišvengiamai žengs žingsnį į priekį, kuomet Sandersas pasieks savo ribas.

Continue reading

« Older posts

© 2019 Vienuolikta Tezė

Theme by Anders NorenUp ↑