Slavojus Žižekas. „Leninas: Tarp dviejų revoliucijų“

Pirmoji visuomenės reakcija į Lenino reaktualizacijos idėją – tai, žinoma, sarkastiško juoko protrūkis. Su Marksu šiandien viskas gerai. Netgi Wall Street‘e yra žmonių, kurie jį mėgsta: Marksą – prekių poetą, davusį tobulą kapitalizmo dinamikos aprašymą; Kultūros studijų Marksą, pavaizdavusį mūsų dabartinio gyvenimo susvetimėjimą ir reifikaciją. Bet Leninas! Ne! Juk jūs ne rimtai kalbate apie tai? […]

Slavojus Žižekas. “Leninistinė laisvė”

Kaip gi yra su ta laisve? Štai kaip Leninas išdėstė savo poziciją polemikoje 1922 metais, prieštaraudamas menševikų ir eserų bolševikų valdžios kritikai: Pamokslavimas, kuriuo […] užsiima menševikai ir eserai parodo jų tikrąjį veidą: „Revoliucija nuėjo per toli. Mes visada sakėme tai, ką jūs sakote dabar. Leiskite mums tai dar kartą pakartoti.” Mes į tai atsakome: […]

Dialektika ir formalizacija

Dialektika, o tiksliau dialektinis materializmas, kaip filosofinis marksizmo pagrindas, turi ko gero prasčiausią reputaciją ir yra labiausiai diskredituota marksistinės teorijos dalis. Apart visos sovietinės patirties, prie dialektikos diskreditacijos neabejotinai prisidėjo ir tie posovietiniai komunistai, kurie suprasdami, kad dialektika yra integrali marksizmo dalis, neturi nė žalio supratimo kas, visgi, ją apibrėžia. Vienintelis jų gidas yra keletas […]

Kas yra marksizmas?

Kas yra marksizmas? Į šį klausimą atsakyti nėra taip paprasta, nes marksizmas nėra ir negali būti redukuojamas į statišką teoriją, kurią būtų galima tiksliai apibrėžti empiriniame lygmenyje. Marksizmas turi savo istoriją, kuri nesibaigė ir negali baigtis: kiekviena istorinė epocha iš naujo atranda fundamentalią marksizmo tiesą, kuri yra radikaliai praktiška savo istorinio konteksto atžvilgiu.

Intelektualinė prostitucija Brexito kontekste

Kaip mąsto dauguma progresyvių Europos kairiųjų žvelgdami į Brexitą? Daugmaž taip: tarp dviejų alternatyvų – Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos ir jos pasilikimo joje – antroji yra akivaizdžiai mažiau bloga, todėl šioje situacijoje derėtų užimti būtent pastarąją poziciją. Corbynas, to nesuprasdamas, akivaizdžiai užima klaidingą – net reakcingą, nacionalistinę – poziciją ir todėl nusipelno būti […]

Scroll to top