Politinis korektiškumas

Reakcingų ideologų galvose kairė egzistuoja praktiškai išimtinai, kaip politinio korektiškumo ar socialinio teisingumo fenomenas. Todėl nenuostabu, kad didelė dalis šiandieninių reakcingų politinių srovių yra reakcija būtent į politinį korektiškumą ar vadinamųjų socialinio teisingumo karių (social justice worrios, SJWs) fenomeną. Tačiau