Musulmonų klausimas

Deja, bet šiandien mes esame priversti iškelti musulmonų klausimą, kuris tapo aktualus dėl įvairiausių (geo)politinių priežasčių: karai Vidurio Rytuose, musulmonų santykis su Izraelio valstybe, musulmonų imigracija į Europą ir fašistinė reakciją į ją, vadinamasis „civilizacijų susidūrimas“, globalus terorizmas… Visi šie

Politinis korektiškumas

Reakcingų ideologų galvose kairė egzistuoja praktiškai išimtinai, kaip politinio korektiškumo ar socialinio teisingumo fenomenas. Todėl nenuostabu, kad didelė dalis šiandieninių reakcingų politinių srovių yra reakcija būtent į politinį korektiškumą ar vadinamųjų socialinio teisingumo karių (social justice worrios, SJWs) fenomeną. Tačiau

Kas yra marksizmas?

Jei ideologijos koncepciją galima laikyti archajiška, tai ji bent jau nėra ypatingai politiškai angažuota ir ją vartojančius šiandieninė doxa gali laikyti tik naiviais, nepavojingais nesusipratėliais. Tuo tarpu marksizmas yra ne tik archajiška koncepcija, siejama su nepataisomomis intelektualinėmis ir politinėmis problemomis,

Judėjimo „Gyvenimas per brangus“ kritika

„Gyvenimas per brangus“ (toliau – GPB) yra visuomeninis judėjimas, susiformavęs protestų prieš „išaugusias kainas, jaunimo emigraciją, šeimos politiką, socialines problemas, mažus atlyginimus“ metu. Tačiau efektyviai judėjimą galima susieti su kiek anksčiau susikūrusiu Aukštojo Moxslo judėjimu. GPB formaliai savo veiklą pradėjo