Lietuviškas komunizmas ir Baltarusija

Šis įrašas nėra apie Baltarusiją. Jis – apie tai, ką Baltarusijos įvykiai parodo apie Lietuvos komunistus, t.y. tuos, kurie save laiko vieninteliais ištikimais marksizmui ir sovietinio projekto idėjai. Ir nors pati jų reakcija į Baltarusijos įvykius nėra išskirtinai “demaskuojanti”, jie suteikia progą trumpai refleksijai. Pati Baltarusijos įvykių analizės prielaida yra – ar bent jau turėtų […]

Vakarų kairė Aljendės šešėlyje

Viskas po dangum yra visiškame chaose; situacija yra puiki. (Mao) Pastaraisiais metais Vakarų pasaulyje stebuklingai iškilo kairės politikos atgimimo apaštalai. Šis stebuklas, prasidėjęs Graikijoje su Syrizos iškilimu ir jos rinkimine pergale, išplito į anglosaksų sferą, kur taip pat netikėtinai atsirado Jeremy Corbynas ir Bernie Sandersas. Tačiau stebuklingai, staigiai ir nelauktai pasirodę, iškilę ir gavę realius […]

Slavojus Žižekas. „Leninas: Tarp dviejų revoliucijų“

Pirmoji visuomenės reakcija į Lenino reaktualizacijos idėją – tai, žinoma, sarkastiško juoko protrūkis. Su Marksu šiandien viskas gerai. Netgi Wall Street‘e yra žmonių, kurie jį mėgsta: Marksą – prekių poetą, davusį tobulą kapitalizmo dinamikos aprašymą; Kultūros studijų Marksą, pavaizdavusį mūsų dabartinio gyvenimo susvetimėjimą ir reifikaciją. Bet Leninas! Ne! Juk jūs ne rimtai kalbate apie tai? […]

Slavojus Žižekas. “Leninistinė laisvė”

Kaip gi yra su ta laisve? Štai kaip Leninas išdėstė savo poziciją polemikoje 1922 metais, prieštaraudamas menševikų ir eserų bolševikų valdžios kritikai: Pamokslavimas, kuriuo […] užsiima menševikai ir eserai parodo jų tikrąjį veidą: „Revoliucija nuėjo per toli. Mes visada sakėme tai, ką jūs sakote dabar. Leiskite mums tai dar kartą pakartoti.” Mes į tai atsakome: […]

Dialektika ir formalizacija

Dialektika, o tiksliau dialektinis materializmas, kaip filosofinis marksizmo pagrindas, turi ko gero prasčiausią reputaciją ir yra labiausiai diskredituota marksistinės teorijos dalis. Apart visos sovietinės patirties, prie dialektikos diskreditacijos neabejotinai prisidėjo ir tie posovietiniai komunistai, kurie suprasdami, kad dialektika yra integrali marksizmo dalis, neturi nė žalio supratimo kas, visgi, ją apibrėžia. Vienintelis jų gidas yra keletas […]

Scroll to top